Alegorist website yapımı

S ü r e ç

Fikir

-Öncelikle müşteriyle toplantılar
yapılır ve çekim
yapılacak mekanlarda
recceye gidilir.
-Oyuncular ve styling belilrlenir.
-Elde edilen bilgilerle ihtiyaçlara
ve bütçeye göre senaryo
yazılır.

Çekim

İşin fikirsel ve bütçesel
sınırları çizildiğin de, ger ekli
ekiman ve gerekse izinler
alınıp, çekime
başlanır.Öncesinde planlanan
şekilde ve zamanda
çekim bitirilir.

Kurgu

Çekim bittikten sonra, projenin
sınırları içerisinde gerekli
olan seslendirme , animasyon
veya müzik süeçleri
halledilerek belirlenen
tarihe yetişecek şekilde
kurgu bitirilir.

Fotoğraf Paketleri

kendinize uygun fotoğraf paketini seçiniz ...